Poslání domova pro seniory

Oznámení

S platností od 7. února 2018 platí v Domově pro seniory Pilníkov úplný zákaz návštěv klientů. Důvodem je vzrůstající počet lidí nakažených akutním chřipkovým a respiračním onemocněním. Zákaz návštěv platí až do odvolání. O znovu povolených návštěvách Vás budeme včas informovat.

Prosíme dodržujte bezpodmínečně zákaz návštěv, chráníte tím zdraví našich klientů a zaměstnanců.

V případě informací o zdravotním stavu Vašich blízkých, lze telefonicky kontaktovat vedoucí zdravotního úseku Mgr. Jankovou (po - pá 7.00 - 14.00) na telefonním čísle 499 829 124.

Děkujeme za pochopení.

 

Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Napomáhání osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 

Okruh osob

Senioři ve věku 60 let a starší.

Přijímáni jsou pouze zájemci s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na tento kraj (např. rodinní příslušníci s bydlištěm v Královéhradeckém kraji).

 

Kapacita služby

Kapacita zařízení je 42 lůžek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek stránky

Tvorba www stránek: Tvorba www stránek a grafické práce