Poslání domova pro seniory

 DAROVÁNÍ VLNY

V případě, že byste měli přebytečnou vlnu (novou i páranou), kterou nevyužijete a rádi byste ji smysluplně věnovali, prosím kontaktujte nás na telefonním čísle 499 829 129 (aktivizační pracovnice paní Hana Kociánová). Práce s vlnou je jedna z oblastí v kroužku ručních prací, z vlny naši klienti nejen pletou, ale i společně vyrábějí různé dekorativní předměty. Děkujeme.

 

Poslání

Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Napomáhání osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 

Okruh osob

Senioři ve věku 60 let a starší.

Přijímáni jsou pouze zájemci s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na tento kraj (např. rodinní příslušníci s bydlištěm v Královéhradeckém kraji).

 

Kapacita služby

Kapacita zařízení je 42 lůžek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek stránky

Tvorba www stránek: Tvorba www stránek a grafické práce