Ostatní základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

pomoc při podávání jídla a pití,

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny,

pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

pomoc při použití WC.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

pomoc při obnovení nebo upevnění s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících začleňování osob.

Aktivizační činnosti:

volnočasové a zájmové aktivity,

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Začátek stránky

Tvorba www stránek: Tvorba www stránek a grafické práce