Domov pro seniory Pilníkov

+420 499 829 111

Doporučení pro návštěvy klientů

Doporučení KHS Královéhradeckého kraje pro návštěvy klientů pobytových zařízení sociálních služeb ve vazbě na nárůst pozitivních případů onemocnění Covid-19 v nedávné době.

  • Nošení respirátoru nebo nanoroušky po celou dobu návštěvy, důsledné mytí nebo dezinfekce rukou.
  • V případě projevů respiračního onemocnění odložit návštěvu.
  • Po návratu z dovolené (zvláště pak při kontaktu s větším počtem cizích osob nebo po návratu ze zahraničí) odložit návštěvu o cca 3 - 5 dnů.