Domov pro seniory Pilníkov

+420 499 829 111

Informace k návštěvám od 18. 1. 2021

Pravidla pro povolení návštěv

Tato opatření jsou přijata na základě usnesení vlády a na základě mimořádného opatření v rámci prevence nákazy COVID – 19 v zařízení od 18. 1. 2021 po dobu trvání nařízení vlády a mimořádného opatření

 

V Domově pro seniory Pilníkov je možno realizovat návštěvu v následujících případech:

  • absolvovali jste nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doložíte o tom doklad,
  • jste prodělali v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID-19 a doložíte o tom doklad,
  • se podrobíte před zahájením návštěvy POC testu v našem zařízení s negativním výsledkem.

Před návštěvou je nutné se vždy OBJEDNAT. Na návštěvy je možné se objednávat ve všední den 8:00 – 14:00 u Bc. Ivany Medelské, na tel.: 739 460 454.

Bez předchozí telefonické domluvy nebude návštěva umožněna.

Návštěvní hodiny jsou stanoveny v úterý a středu od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:30

Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.

Zákaz návštěv osobám do 18 let, domácím mazlíčkům. Návštěvy nebudou umožněny u klientů s Covid onemocněním.

Z provozních důvodů je možná návštěva u jednoho klienta maximálně 1x za 14 dní na 30 minut.

Pokud se bude návštěva testovat v našem zařízení, dostavte se 20 minut před zahájením návštěvy.

U hlavní brány zvoňte na zvonek účtárna.

Na návštěvu, na kterou jste objednáni, se dostavte včas. Přineste si svůj jednorázový respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který při vstupu, pokud možno vybalíte z originálního obalu a pár rukavic

Před návštěvou je nutné vyplnit čestné prohlášení s informovaným souhlasem s provedením testu ve všech bodech plus další potřebné informace (obsah určilo MPSV a slouží jako doklad k proplacení ze strany MPSV tak, aby ho návštěva mohla mít zdarma. Pokud návštěva odmítne dotazník vyplnit, test se neprovede a návštěva není umožněna).

Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0° C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

Test bude proveden před hlavním vchodem.

Návštěva bude probíhat v odděleném prostoru v nové přístavbě (vchod přes terasu). Návštěvy na pokojích jsou zakázány. Pro návštěvy není k dispozici WC.

Klient i návštěva jsou povinni mít po celou dobu návštěvy nasazený na nose a ústech respirátor. Pokud návštěva i klient nebudou dodržovat pravidla, budeme nuceni návštěvu okamžitě ukončit. Během návštěvy je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje. Návštěva může klientovi přinést balíček, který předá před návštěvou personálu.

Klienti musí používat své respirátory. Pokud je nemají k dispozici, naše zařízení jim je za nákupní cenu poskytne.

Žádáme návštěvníky, aby v případě jakýchkoliv příznaků nachlazení nebo chřipkového onemocnění návštěvu odložili a v případě, že je již domluven termín návštěvy, kontaktovali Bc. Ivanu Medelskou na výše uvedeném telefonním čísle a návštěvu zrušili.